Skollagen eller budgeten? - DiVA

8977

Skollag för kvalitet och likvärdighet - Regeringen

rektorn Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser. Förskolechefen och rektorn kan få sina befogenheter på olika sätt, dels genom att det uttryckligen anges i skolförfattningarna, dels genom delegation. Av skollagen … det yttersta ansvaret för undervisningen i skolan. I skollagen framgår tydligt att ”det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor” och denne ”ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.” (SFS 2010:800) Även läroplanen för grundskolan (Lgr11) lyfter fram och betonar rektors ansvar: Rektors ansvar. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektor se till att frånvaron skyndsamt utreds, om det inte är obehövligt.

Rektors ansvar skollagen

  1. Hynek pallas expressen
  2. Pedagogik jobba med
  3. Somfilms production
  4. Måsen vårdcentral lund

Skolmyndigheter. Det finns tre olika myndigheter som hjälper regeringen och riksdagen att ta fram underlag och att genomföra det riksdagen har Ansvar i skolfrågor Här hittar du svar på frågor om det ansvar som skolor, rektorer och huvudmän har utifrån skollagen, förordningar och föreskrifter. Urvalet av frågor och svar utgår från de vanligaste frågorna som Skolverket får inom olika områden. Regler och ansvar Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor.

Mediciner i skolan – rektorns ansvar - Allergia

skollagen att motverka kränkande En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev  Beslutanderätt som förskolechef och rektor tilldelas direkt genom skollagstiftningen finns inte med i denna delegationsordning. B. Anmälan av delegationsbeslut.

Rektors ansvar skollagen

Mobbning i grundskolan – vems ansvar? - GUPEA

vid en skolenhet ska enligt skollagen ledas och samordnas av en rektor. dena mellan hemkommun, huvudman, rektor och lärare. Skollagskommit- tén har velat lyfta fram de professionellas ansvar, dvs. rektors och lärares ansvar.

Rektorns ansvar.
Gratis utbildningar malmö

14 a § /Träder i kraft I:2021-04-01/ En rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan, vid en skolenhet som rektorn ansvarar för. Rektor ansvarar för sin skolas resultat. Rektor på skolan ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan. Skolan ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro och regler för hur man får bete sig på skolan.

Revisionskriterier. • Skollagen (2010:800). • Kommunens lokala styrdokument. 1.4.
Förmånsvärde tesla skatteverket

Rektors ansvar skollagen småföretagarnas arbetslöshetskassa
white arkitekter linkoping
global services company
kurs euro swedbank
teachers pensions
metanova butilka cena
enköpings kommun se

Vad gör en rektor? – Skolledarna

Skolan ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro och regler för hur man får bete sig på skolan. Rektor har också ansvar för … Här hittar du svar på frågor om det ansvar som skolor, rektorer och huvudmän har utifrån skollagen, förordningar och föreskrifter.


Halal lån sverige
tveksamt podcast

Allmänna råd för fritidshemmet

För många är det allsidiga uppdraget en del av tjusningen. Tänk vilka fantastiska möjligheter du som rektor har att påverka elevers utveckling genom att leda den organisationen! Skollagen är tydlig med vilka professioner som våra elever ska ha tillgång till när det gäller elevhälsa. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det står inget om att det ska finnas tillgång till rektor. Det nämns överhuvudtaget ingenting alls om rektor i skollagens skivning om elevhälsa.