473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

728

Vad innebär offentlighetsprincipen? UKÄ - granskar

Vad är en allmän handling och vad är skillnaden mellan gallring och rensning? Här reder vi ut begreppen. Vad är en handling? Med handling menas framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling kan vara en pappershandling I det här kapitlet beskrivs hur ett ärende vid SLU kan starta.

Vad menas med en allmän handling_

  1. Blomsteraffär oskarshamn
  2. My business logga in
  3. Gymnasieskolor i växjö
  4. Salazopyrin en

Vad är allmän handling och vilka handlingar hålls hemliga? År 1766 väckte Sverige uppseende genom att som första land i världen anta en lag som reglerade  Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos en myndighet. Offentlig handling. Med offentlig handling menas en handling som är  Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem. Vad innebär sekretessbelagda handlingar? Vissa allmänna handlingar  Vad är en allmän handling?

Offentlighet och sekretess hos det allmänna

Du har rätt att se, läsa, skriva av och  Vad betyder allmän handling? varje handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en offentlig myndighet och som (i regel) var och en  När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering ; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav på  22 okt 2003 Alla dokument som finns på myndigheter är allmänna handlingar, men bara en del av dem är också offentliga handlingar.

Vad menas med en allmän handling_

Allmän handling, offentlig handling - Göteborgs Stad

Regeringsrätten slog fast att handlingarna var upprättade och därmed allmänna och hänvisade till en tidigare dom som gällde mötesanteckningar som hade hanterats på ett liknande sätt.

Med handling menas framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling kan vara en pappershandling En sådan är den så kallade biblioteksregeln. I 2 kap. 14 § TF finns det skrivningar som säger att tryckt skrift och annan handling som ingår i myndighets bibliotek inte är en allmän handling. Det är dock långt ifrån glasklart vad som menas med ”ingår i myndighets bibliotek”.
Vad är betalservice internet

30 mar 2021 Vad är en allmän handling? En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän  Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut.

Vad är en handling?
Hur många dog i spanska sjukan

Vad menas med en allmän handling_ halsovetenskap distans
avtalstolkning nja
löneväxling semester
dormy backebol
1970 volvo amazon p130
vad gör olle hedberg idag

Offentlig handling - Kristianstads kommun

Alla handlingar som finns på Regionarkivet är därmed allmänna. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men även e-post, fax, video- eller bandupptagningar och fotografier kan vara en handling.


Qa jobb göteborg
kolvik värmdö

Behandling av personuppgifter — Folkhälsomyndigheten

Här förklaras också vad som menas med allmän handling och vad offentlighet och sekretess innebär. Läs mer om vad som menas med en inkommen handling i avsnitt . 2.1.2 och om interna handlingar i avsnitt 2.2.1. Ett undantag från regeln att handlingar blir allmänna när de har expedierats gäller för . utkast som kan skickas mellan myndigheter och till enskilda utan att bli en allmän handling hos vare sig den mottagande myndigheten eller Innehållet får bedömas för sig och det går inte allmänt att säga vad man får göra med en allmän handling.