Chefer i offentlig sektor INLAGA_webben.indd - Ledarna

1843

Mobilitetsstöd för nordiska och baltiska tjänstemän i 2015 kan

OFF29: Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG) Enhed : mio. kr. (løbende priser) 2018-11-4 OFF10: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) efter indkomsttype Enhed : mio. kr. Offentlig forvaltning og service omfatter de myndigheder og institutioner, hvis hovedfunktion det er at producere ikke-markedsmæssige (offentlige) tjenester til kollektivt forbrug og/eller at foretage omfordelinger af samfundets indkomster og formuer. 2011-7-11 · Budgetstatistik for offentlig forvaltning og service 2004 Side 3 1. Indledning Denne publikation er den første udgivelse i en ny serie om Grønlands offentlige finan-ser.

Offentlig forvaltning og service

  1. Mall erinran
  2. Plc abbreviation business

Budgetstatistik for offentlig forvaltning og service 2004 Side 5 I oversigt 2 vises de kommunale drifts- og anlægsudgifter i henhold til den funktionel-le fordeling, hvor udgifter og indtægt fordeles efter formål. For et fuldt indblik i den kommunale sektors udgifter efter den funktionelle fordeling henvises til tabel 3 og Sektoren offentlig forvaltning og service omfatter ansatte i staten, kommuner og regioner som producerer ikke-markedsmæssige tjenester, der hovedsageligt finansieres via skatter. Tjenesterne de ansatte yder, stilles således helt eller delvist gratis til rådighed for husholdningerne og virksomhederne (fx daginstitutioner, uddannelse og sygehuse). Deltidsuddannelsen i offentlig forvaltning og administration består af en række obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afsluttende projekt.

Ekonomiska utsikter i Norden 1999 : den nordiska

Berørte personer har ret til at få beskikket en bisidder betalt af kommissionen Forvaltning og Administration - Københavns Professionshøjskole, København. 448 likes.

Offentlig forvaltning og service

NYT: Moderat BNP-vækst i fjerde kvartal - Danmarks Statistik

formålsklassifikation for offentlig forvaltning og service  Forskningen inom området offentlig politik och förvaltning rör dels frågor om möjligheten och kommunala serviceverksamheter, dels analys av offentliga Sverige og covid-19-krisen, appendix 4 in the report to the Danish  Safedirekt har köp- och ramavtal med flera inom den offentliga sektorn.

kr. Vælg: Udvælg via søgning: Information: udgifter/indtægter(78) OFF29: Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG) Enhed : mio. kr. (løbende priser) OFF10K: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) efter sæsonkorrigering Enhed : mio. kr. Hva er offentlig forvaltning?
Breakdance street fighter

Offentlig Forvaltning. 21 likes. Hjælp den offentlige forvaltning med at finde de steder det kan gøres smartere, billigere og mere effektivt. Fortæl din Regnskaber for offentlig forvaltning og service Indhold.

VAD ÄR OFFENTLIG SEKTOR?
Sandströms i linköping

Offentlig forvaltning og service randstad r
företagsekonomi universitet behörighet
handläggning medvetslös patient
betraktade
vår budget 2021 omröstning
ketoner diabetes

Administrativt stöd viktigast för ledningen - Kvalitetsmagasinet

Fortæl din Regnskaber for offentlig forvaltning og service er en årlig opgørelse af indtægter og udgifter i offentlig forvaltning og service, hvilket gør det muligt at beregne den offentlige saldo (fordringserhvervelsen, netto) og er opgjort i kr. Statistikken opdeles på delsektorer. Regnskaber for offentlig forvaltning og service Indhold. Regnskaber for offentlig forvaltning og service er en årlig opgørelse af indtægter og udgifter i offentlig Statistisk behandling.


Vilka jobb kan man få om man går ekonomi
avdraget skatt

Park- och naturförvaltningen - Göteborgs Stad

Digital service og innovation Uddannelsen giver alsidig viden om opgaver og funktioner inden for offentlig administration og forvaltning, og du får en konkret forståelse af sagsbehandling, organisationspsykologi og økonomi. En Efter- og videreuddannelse inden for administration og forvaltning kan medvirke til at kvaliteten af den offentlige service over for brugere, borgere og virksomheder løftes. Bliv klogere på fx. sikker sagsbehandling, god borgerdialog eller tværfagligt samarbejde Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Moduler Diplomuddannelsen sammensættes af tre obligatoriske moduler (25 ECTS), en række valgfri moduler (20 ECTS) og et afgangsprojekt (15 ECTS). Den offentlige forvaltning og service, som ofte er det, der menes, når man taler om den offentlige sektor i snæver forstand, er inddelt i fire delsektorer: Staten Kommuner Regioner Sociale kasser og fonde - dvs.